Malmö i skimmer och skugga skrivat av tykesson staaf
Hem MenubarMenuber Om Boken
Menubar Uppslag Ur Boken
Om Författarna Menubar
Menubar Pressröster
Menubar Tack Till
Menubar Kontakt
Menubar Beställ Boken
 

Guide till malmös arkitektur

Guide till Malmös arkitektur kom ut till arkitekturåret 2001. Tyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf ingick i en redaktionsgrupp tillsammans med Cecilia Hansson, Klas Brunnberg och Anders Reisnert.

Guiden presenterar med text, bild och ritningar mer än 250 byggnadsverk, bostadsområden och parker i Malmö från de tidigaste spåren av byggande till de då aktuella utställningshusen på Bo01

Guiden gavs ut av Arkitektur Förlag och tillkom genom ett samarbete mellan Malmö stadsbyggnadskontor, Malmö Kulturmiljö, Malmö Museer och Länsstyrelsen i Skåne Län.

architectus verborum logo