Malmö i skimmer och skugga skrivat av tykesson staaf
Hem MenubarMenuber Om Boken
Menubar Uppslag Ur Boken
Om Författarna Menubar
Menubar Pressröster
Menubar Tack Till
Menubar Kontakt
Menubar Beställ Boken
 

Malmös Kartor
Malmös Kartor presenterar en viktig del av den skatt av kartor från 1600-talet och framåt som döljer sig i Malmö stads olika arkiv. De kompletteras med kartor från bland annat Krigsarkivet i Stockholm, Rigsarkivet i Köpenhamn och Lantmäteriet i Gävle. Kartor berättar mycket om en stads historia och boken speglar olika skeenden i Malmös utveckling och visar hur och var staden vuxit fram. I boken visas många olika typer av kartor, förutom tryckta stadskartor även befästningsplaner, skifteskartor, bilkartor och stadsplanekartor. Till varje karta finns en förklarande text som sätter in kartan i ett historiskt sammanhang.

Malmös kartor utarbetades i ett samarbete mellan Malmö Stadsbyggnadskontor, Malmö Kulturmiljö och Malmö Stadsarkiv. Redaktör var Tyke Tykesson och bland skribenterna fanns Björn Magnusson Staaf. Boken gavs ut av Historiska Media i Lund 2003. Den är slutsåld.

architectus verborum logo