Malmö i skimmer och skugga skrivat av tykesson staaf
Hem MenubarMenuber Om Boken
Menubar Uppslag Ur Boken
Om Författarna Menubar
Menubar Pressröster
Menubar Tack Till
Menubar Kontakt
Menubar Beställ BokenTyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf har tidigare tillsammans gett ut
eller medverkat iföljande böcker:

» Arkitekterna som formade Malmö (Carlsson bokförlag, Stockholm 1996)
» Guide till Malmös arkitektur (Arkitektur Förlag, Stockholm 2001)
» Malmös kartor (Historiska Media, Lund 2004)

Tyke Tykesson (f. 1962) är uppväxt i Höör och Vittsjö. Han utbildade sig till arkitekt i Lund och Glasgow och har studerat konstvetenskap och idéhistoria vid Lunds universitet. Han har varit bosatt och arbetat som arkitekt i Malmö sedan 1989. Sedan 2002 har han varit anställd på Malmö Stadsbyggnadskontor. Han har undervisat om Malmö och i arkitekturhistoria vid Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola.

Tyke skriver för Allgemeines kunstlerlexikon (K. G. Saur Verlag, München) och har skrivit i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, tidskriften Arkitektur (Stockholm) och GenteIn Magazine (Caracas). Han har också medverkat i Att gå till historien (MezzoMedia, 2008), Byggskiften (SSBS Malmö, 2007), Malmös funkis (Historiska Media, Lund 2005), Kulturmiljön kring Värnhem (SBK Malmö 2004) och Bostadsmiljöer i Malmö (Länsstyrelsen i Skåne län / Malmö Kulturmiljö 2001).
  Fil. Dr. Björn Magnusson Staaf (f. 1962) växte upp i Malmö och studerade arkeologi, historia och antropologi vid Lunds universitet, University of California Los Angeles och Ludwig-Maximilian Universität i München. Han har arbetat som arkeolog vid Malmö Kulturmiljö och lett många arkeologiska utgrävningar. Från 2004 till 2008 var Björn stadsantikvarie i Lund tillika biträdande chef på Kulturen i Lund. Sedan 2008 är han lektor i museologi vid Lunds universitet.

Björns doktorsavhandling var An essay on copper flat axes (1996). Han har även medverkat i Kina (Kulturen i Lund, 2008), Långhuslandskapet en studie i bebyggelse och landskap från stenålder till järnålder (Malmö Kulturmiljö, 2006), Föresundsförbindelsen – på väg till det förflutna (Malmö Museer, 2000), Malmös möte med renässansen (Malmö Museer, 1999) samt med artiklar i bland annat Lund archeological review, Current Swedish archeology, Bebyggelsehistorisk tidskrift och Sydsvenska Dagbladet.
architectus verborum logo