Malmö i skimmer och skugga skrivat av tykesson staaf
Hem MenubarMenuber Om Boken
Menubar Uppslag Ur Boken
Om Författarna Menubar
Menubar Pressröster
Menubar Tack Till
Menubar Kontakt
Menubar Beställ Boken

Boken Malmö i skimmer och skugga handlar om Malmö från andra världskrigets slut 1945 fram till början av 2000-talet. Den fokuserar på arkitektur och stadsbyggande och sätter in bebyggelsen i ett historiskt sammanhang, såväl lokalt som globalt. Malmö i skimmer och skugga vänder sig till alla som är intresserade av staden Malmö.

Boken har ett stort format och en mängd illustrationer, såväl nytagna bilder som tidigare ej publicerade historiska fotografier. Malmö i skimmer och skugga är ett nytt praktverk om en synnerligen intressant period i Malmös historia.

Malmö i skimmer och skugga speglar stadens komplexa väv – dess fysiska strukturer, som byggnader, gator, torg och parker; de människor som tar dessa i besittning och de sociala strukturer som de tillsammans skapar som individer och kollektiv. Boken handlar om den ständigt pågående förändringen av stadsbilden och visar på faktorerna som ligger bakom.

Malmös omväxlande historia avspeglar sig i den kontrastrika stadsbilden. Från att ha varit en framgångsrik industristad och betraktad som ett mönsterexempel i det svenska folkhemsbygget blev Malmö under 1970-talet en nergången och dyster ort i ekonomisk kris med sjunkande invånarantal. Därifrån reste sig Malmö till att bli en visionär och framåtblickande stad som inte bara anpassat sig till en ny värld baserad på kunskap, kreativitet och hållbar utveckling, utan som också blivit ett nytt föredöme i denna uteckling. Men Malmö är en paradoxernas stad med starka kontraster – en stad som till delar har ett skimmer av framgång över sig men som samtidigt har sociala spänningar och vissa skuggpartier.

architectus verborum logo